sympora
00
o sympoziu

Intermedialní...

kde je médium jako prostředek uměleckého vyjadřování, mezioborové přesahy, integrace umění a života.

nástroje

Cok?

KRESBA, MALBA, SOCHA, ŠPERK,PROSTOROVÁ TVORBA, GRAFIKA, BODY ART, LAND ART, ENVIRONMENT, HAPPENING, OBJEKT, INSTALACE, VIDEOART, PŘESAH DO HUDBY A TANCE, SCÉNOGRAFIE

Cílem je mezioborové seznámení a vzájemné obohacení zkušenostmi mezi jednotlivými účastníky sympozia. Neomezenost médií a technik může být pro sympozisty velmi inspirativní. Raspenava je malebné městečko s krásnou otevřenou krajinou s výhledy na nejvyšší kopce Jizerských hor. Příroda, historie, architektura, pomníčky, památné stromy, rybníky toto všechno se může odrazit v dílech, které tu vzniknou.

intermediální sympozium

Sympora

Naše poslání

Vážení přátelé, přinášíme do prázdného prostoru novou úvahu o jeho využití. Snažíme se přemýšlet vizuálně o otazkách přesahujících běžné denní stereotypy.

Single Image
Naše vize

Věříme, že vše co děláme má smysl a prohloubí mezilidské vztahy nejen v našem okolí, ale najde si i cestu jak spojovat širší společnost, jak nahlížet na problémy alternativním způsobem a přinese radost všem kteří se budou podílet nebo se příjdou podívat. Doufáme, že otázky na sympoziu položené a ztvárněné zažehnou zvídavost a pomohou se zamyslet nad mnoha tématy, které zůstávají hnohdy bez povšimnutí lidské mysli i pohledu.